Nainstalujte si:
       

Překlad policeman


policeman = policista; strážník (policista); strážný; četník; policejní; policajt; policejní strážník; policie
military policeman = příslušník vojenské policie; vojenský policista;

Překlad policeman z webu:
The policeman nodded.  Policista přikývl.
A harassed policeman hurried up.  Udýchaný policista přiběhl k nim.
That's right, the policeman answered.  Tak to je, odpověděl policista.
She fought with the policeman while her children watched.  Prala se s policistou a děti to sledovaly.
With a friendly nod, the policeman moved on.  Policista přátelsky pokývl a odešel.
It's no use looking there, the policeman said.  Nemá cenu to tam prohledávat, řekl policista.
The fact is, we've been told by this policeman that the party's over.  Tenhle policista nám jen pověděl, že je po shromáždění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolicies   policy   polish   polisher   polishing   politic   political   politics