Nainstalujte si:
       

Překlad police


police = policie; policisté; policejní; kontrolovat policejně; udržovat pořádek (kde); chránit policejně; opatřit policií; kontrolovat (přen.); dozírat na (přen.); chránit; hlídat; dát policejní dozor; mít dozor; dozírat; stanovit zásady; policejní sbor
border police = hraniční policie; pohraniční policie;
metropolitan police = londýnská policie; městská policie;
security police = tajná bezpečnost; tajná policie; register with the police = policejně se přihlásit k pobytu;

Překlad police z webu:
Police hitting people.  Policie mlátí lidi.
A police exodus.  Policejní exodus.
Perhaps the police ...  Možná policie...
What did the police say?  Co říkali poldové?
And what do the police do?  A co policie dělá?
I don't approve of a police state.  Neschvaluji policejní státy.
Let me take you to the police line.  Dovedu vás k policejní linii.
He got into the back of a police car with her.  Sedl si s ní na zadní sedadlo policejního auta.
I will go to the police, and the police will do nothing.  Jdu za policisty, a policie neudělá nic.
I stood up on the road with a motorcycle police officer.  Stál jsem na silnici vedle policisty na motorce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoliceman   policies   policy   polish   polisher   polishing   politic   political