Nainstalujte si:
       

Překlad polarization


polarization = polarizace; zaměření; usměrnění; polarizační; úhel polarizace
anodic polarization = anodová polarizace; anodická polarizace;
horizontal polarization = vodorovná polarizace; horizontální polarizace;
police   policeman   policies   policy   polish   polisher   polishing   politic