Nainstalujte si:
       

Překlad poison


poison = jed; otrava (jedem ap.); otrávit (jedem ap.); zkazit; nakazit; mor; zhouba; trávit; zabít jedem; otravovat; poštvat; kazit; zničit; ničit; dát jed; dostat otravu; zkalit; alkohol; jedový; otrávit se; toxická látka; jedovatá látka; přihrádka na jedy
contact poison = kontaktní jed; katalyzátorový jed;
nuclear poison = izotop způsobující otravu reaktoru; otrava reaktoru;
take poison = otrávit se; vzít si jed;

Překlad poison z webu:
Poison in his coffee?  Jed do kafe?
What poison was it?  Co to bylo za jed?
Bossman, he poison you?  Panšéf, dal do vás jed?
I do feel poison in my arm!  Cítím ve své paži jed!
They have tried to poison me!  Pokusili se mě otrávit!
He does not employ the poison that night.  Nepoužije jed v noci.
If they ate meat, it would poison them.  Pozřouli maso, otráví je.
It was more important to find the poison gas.  Důležitější je najít jedovatý plyn.
Everything came in segments, weird wieners on a poison string.  Všechno bylo útržkovité jako přízračné buřty na jedovaté niti.
Is it possible that she could have swallowed the poison by accident?  Nebylo možné, že polkla jed náhodou?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoisoning   polarity   polarization   police   policeman   policies   policy   polish