Nainstalujte si:
       

Překlad points


points = hroty; výhybka; špičky (v baletu); výhybky; klínek rukavice; dopravní strážník (konající službu na křižovatce)
curved points = obloukový výměna; oblouková výhybka;
investment points = investiční body; investiční fondy; at all points = po každé stránce;
set of points = množina bodů;
stand up points = posuzovat přísně;

Překlad points z webu:
Points it at the floor, grins, and pulls the trigger.  Namíří ji na podlahu, usměje se a stiskne spoušť.
Two points port!  Dva body vlevo!
From all points of the compass.  Ze všech světových stran.
It has its points of interest.  Je to zajímavý problém.
I had no macho points to make.  Já jsem nechtěl být hrdinou.
The whole market's off 28 points ...  Celý trh klesl 028 bodů...
His cheeks were flushed, twin hot points of red.  Na tvářích měl dvě horce rudé skvrny.
And that there would be plenty of points to give out.  A že bude k rozdání hodně volných podílů.
Do you want us to check out the unannounced points this early, too?  Chcete, abychom překontrolovali neoznámené body tak brzy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoison   poisoning   polarity   polarization   police   policeman   policies   policy