Nainstalujte si:
       

Překlad pointing


pointing = směřující k (3. p.); ukazování; hrotovací; spárování; hrotování; hrocení; zahrocování; spárovací malta; cílení; tečkování; opracovat špičákem; opracování špičákem; malta; pointace; vystavování zvěře; podotýkající; ukazující; zaostření; oddělení tečkou
tuck pointing = vyspárování; profilované spárování;

Překlad pointing z webu:
It's pointing its shooter at us.  Míří na nás.
He was pointing in all directions.  Mával rukama všemi směry.
Why are they pointing at me?  Proč ukazujou na mě?
He jerked his thumb, pointing across the road.  Ukázal palcem přes silnici.
It's right here, she said, pointing again.  Je to přímo tady, řekla a znovu ukázala do šanonu.
He looked to where she was pointing and nodded.  Senta se podíval, kam ukazuje, a kývl.
There was an arrow below the legend, pointing at the door.  Uchazeči byli pověstní nízkou gramotností.
I see three switches and they are all pointing up.  Vi­dím tři přepínače a všechny směřují nahoru.
I blinked and looked in the direction of his pointing finger.  Vzhlédl jsem a podíval se, kam ukazoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoints   poison   poisoning   polarity   polarization   police   policeman   policies