Nainstalujte si:
       

Překlad pointer


pointer = ručička (přístroje); ukazovátko; rafije (ručička přístroje); narážka; stavěč (stavěcí pes, ohař); náznak; ohař; směrník; páka výměny; ukazovací zařízení; kurzor ovládaný myší; malý inzerát; ručka; stavěcí pes; ukazatel měřícího přístroje; ukazatelový
cell pointer = kurzor; ukazatel na buňku;
dial pointer = ručička stupnice; ručka měřidla; ručka číselníku;
null pointer = nulový ukazatel; nulový pointer;
sideways pointer = boční směrník; boční ukazatel; značka pro nastavení předstihu;

Překlad pointer z webu:
I moved the pointer very slowly and the picture changed.  Začal jsem zvolna pohybovat šipkou a obraz se pomalu měnil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpointing   points   poison   poisoning   polarity   polarization   police   policeman