Nainstalujte si:
       

Překlad point


point = bod (geom., vývoje, cena); podotknout; bodový; hrot; položka; špička (parohů); bodec; ostří; průraznost; článek; ostroh (mys); mys; stupeň; stadium; věc; předmět; otázka; vlastnost; cíl; rydlo; okamžik; čárka (desetinná); ukazovat (prstem ap.); zaostřit
access point = připojení; místo přístupu; přístupový bod; připojovací místo; vjezd na dálnici;
accidental point = úběžník; posuvka (hud.);
aiming point = záměrný bod; zajišťovací bod;
anchorage point = kotevní bod; místo ukotvení; anilinový bod;

Překlad point z webu:
Point one:  Za prvé:
The point is:  Je to takhle:
What's the point of that?  K čemu to bude?
Up to a point we were.  Do určitý doby jo.
Next he saw a point of light.  Pak uviděl světelný bod.
It had come to the point of truth.  Došlo k okamžiku pravdy.
And it was no longer a point of light;  Nebyl to už také pouhý světelný bod;
Of course, a lot depends on your point of view.  Na tom jediném tedka záleží.
They could be hired assassins — from any point of the compass.  Mohli být najatíodkudkoli.
We're stronger than ever — our stock's hardly a point off.  Jsme silnější než kdy dřív - naše akcie se drží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoint in   point of view   pointer   pointing   points   poison   poisoning   polarity