Nainstalujte si:
       

Překlad point of view


point of view = hledisko (názorové); názor; stanovisko (názorové); aspekt (hledisko, názorové); zorný úhel; náhled; náznak; poukázat na (4. p.)
social point of view = sociální hledisko; from my point of view = podle mě;

Překlad point of view z webu:
From the point of view of feeling, the actor's craft is the type.  Z hlediska citu je tím typickým vzorem dovednost hercova.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpointer   pointing   points   poison   poisoning   polarity   polarization   police