Nainstalujte si:
       

Překlad point in


point in = bod v (6. p.); důvod k (3. p.); dotyčná věc
some point in = někdy v; nějaký bod v; there's no point in = nemá cenu;

Překlad point in z webu:
No point in waiting.  Nemá cenu tady čekat.
Just one point in history.  Jediný bod v historii.
There was no point in lying.  Nemělo smysl lhát.
That's a very good point in its favor.  To ovšem hovoří silně ve prospěch toho bodu.
He knew there was no point in arguing.  Pochopil, že nemá smysl se dále přít.
All the indications seem to me to point in that direction.  Zdá se, že všechny stopy ukazují tam.
He wasn't a person driven by ambition, another point in his favor.  Nijak zvlášť ho nehnala ctižádostivost, další bod v jeho prospěch.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoint of view   pointer   pointing   points   poison   poisoning   polarity   polarization