Nainstalujte si:
       

Překlad pocket


pocket = kapsa (sáček všitý do oděvu, ale i u auta); kapesní; měšec; váček; přivlastnit si (nepočestně); pytlík; pytel; žok (chmele, vlny); ložisko (rudy); dát do kapsy; vstrčit do kapsy; skrýt (v kapse ap.); shrábnout (peníze); skrývat (city); potlačit (city)
air pocket = vzduchová kapsa v potrubí; vzduchová dutina; vzduchová kapsa; vzduchová bublina;
bark pocket = kůra zarostlá do dřeva; porost; zárost;
door pocket = kapsa dveří; přihrádka ve dveřích;
filling pocket = nakládací přístavek; plynová kapsa;

Překlad pocket z webu:
Pocket ironclad, he announced hoarsely.  Kapesní obrněnec, oznámil chraptivě.
Your pocket is unbuttoned.  Máte rozepnutou kapsu.
From his pocket he produced a tyre lever and prised up the lid.  Ze své kapsy vytáhl montovací páku a nadzvedl víko.
Those and two pocket viewers.  A ještě dva příruční čtecí přístroje.
He reached into his pocket as he spoke.  Sáhl při řeči do kapsy.
I tucked it into my pocket with the first.  Strčil jsem ji do kapsy k té první.
I had a drink from my pocket flask.  Lokl jsem si z náprsní placky.
Sandy pulled a blank check from his pocket and filled it in.  Sandy vytáhl z kapsy prázdný šek a vyplnil ho.
He took one of the ampoules from his pocket and dropped it.  Vytáhl z kapsy jednu ampulku a upustil ji.
He took the money and crammed it in the pocket of his jeans.  Vzal si peníze a nacpal si je do kapsy džínsů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoena   poetry   point   point in   point of view   pointer   pointing   points