Nainstalujte si:
       

Překlad pneumonia


pneumonia = zápal plic; zánět plic; pneumonie; zápal; stižený zápalem plic
lobar pneumonia = lalokový zánět plic; lobární pneumonie; laloková pneumonie;

Překlad pneumonia z webu:
If the pneumonia really takes hold...  Jestli ten zápal plic neustoupí...
Early in the year she had caught pneumonia and had died.  Začátkem roku dostala zápal plic a zemřela.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpneumothorax   pocket   poena   poetry   point   point in   point of view   pointer