Nainstalujte si:
       

Překlad pneumatics


pneumatics = pneumatický systém; pneumatika; vytváření buněk nebo dutin naplněn
motor-vehicle pneumatics = vozidlová pneumatika; pneumatika pro motorová vozidla;
pneumonia   pneumothorax   pocket   poena   poetry   point   point in   point of view