Nainstalujte si:
       

Překlad plunged


plunged = ponořený; vržený; potápěč
share prices plunged = ceny akcií prudce poklesly;

Překlad plunged z webu:
Vimes plunged on.  Elánius vstoupil na tenký led.
The king plunged on.  Spálené na uhel, dalo by se říct.
A sword blade plunged into his back.  Do zad se mu zabodl meč.
When he'd gone, she plunged into a confession.  Když odešel, vysypala ze sebe přiznání.
He stumbled over the name, plunged ahead:  S námahou se dostal přes její jméno, pak pokračoval rychle:
A warrior drew his dagger and plunged it into his own heart.  Jeden válečník tasil krátký meč a bodl si jej do srdce.
Holding the dagger blade beneath her left breast she plunged it home.  Zvedla dýku k hrudi a bodla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplunger   plunging   plush   plutonium   plywood   pneumatics   pneumonia   pneumothorax