Nainstalujte si:
       

Překlad ploughed


ploughed = zoraný; rozoraný; orba (2. p.)
be ploughed = zůstat sedět; propadnout;

Překlad ploughed z webu:
He never ploughed a field in his life.  Ten by pole v životě neoral.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorploughing   plover   plucking   plug connector   plugging   plumber   plumbing   plunge