Nainstalujte si:
       

Překlad plough


plough = orat; pluh; oranisko (zoraná země); kypřit; rádlo (pluh); zoraná země; rozrýt; brázdit (hladinu, o lodi); orná půda; oraniště; zorat; najet; zbrázdit; vyhodit od zkoušky; probourat se; prodrat se; prokousávat se; vyhazov; rousat se; rozorat; vyrazit
coal plough = pluh na uhlí; uhelný pluh;
drainage plough = pluh drenážní; drenážní pluh;
mole plough = pluh na krtčí drenáž; krtčí pluh;
snow plough = odhrnovač sněhu; sněhová radlice; sněhový pluh;
stubble plough = podmítací pluh; podmítač;

Překlad plough z webu:
The first plough heaved the snow aside;  První pluh odsunoval sníh stra­nou.
The man with the plough turned towards him.  Muž s pluhem se obrátil k němu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorploughed   ploughing   plover   plucking   plug connector   plugging   plumber   plumbing