Nainstalujte si:
       

Překlad plotter


plotter = ploter (kreslicí stůl); spiklenec; kreslič; pletichář (spiklenec); mapovač; plánovač; intrikán; autor zápletky; strůjce; kreslicí stůl; zapisovač; vyhodnocovací přístroj; souřadnicový zapisovač; plotrový; kreslicí zařízení; registrační přístroj; plotr
data plotter = registrátor údajů; souřadnicový zapisovač;
drum plotter = bubnový zapisovač; válcový kreslič; válcový ploter; bubnový plotr;
electrostatic plotter = elektrostatický kreslič; elektrostatický zapisovač; rovinný kreslič; rovinný ploter;
plough   ploughed   ploughing   plover   plucking   plug connector   plugging   plumber