Nainstalujte si:
       

Překlad plenum


plenum = plénum; přetlak; zcela vyplněný prostor; plénový; plenární zasedání; volný prostor; prázdný prostor; plenární schůze; sběrné potrubí
intake plenum = sběrné potrubí; sběrač nasávaného vzduchu; sběrač vzduchu; floating head plenum = shromažďovač plovající hlavice;
plenum chamber   pliers   plotter   plough   ploughed   ploughing   plover   plucking