Nainstalujte si:
       

Překlad plenum chamber


plenum chamber = sběrné potrubí; sběrač vzduchu; sběrač nasávaného vzduchu; vzduchová komora (v přívodu vzduchu pro větrání); mající mnoho tvarů
cowl plenum chamber = větrací komora; prostor kterým přichází čerstvý vzduch do vozidla;
pliers   plotter   plough   ploughed   ploughing   plover   plucking   plug connector