Nainstalujte si:
       

Překlad plenty


plenty = hojnost; spousta; nadbytek; velké množství; ažaž; až dost; docela; hojný; ve velkém množství; bohatství; hodně; množství; hojnostní; dostatek; mnoho; pořádně; plno
have plenty = mít hodně; mít dost;
in plenty = hojně; v hojnosti;

Překlad plenty z webu:
Plenty of money.  Plno peněz.
We've plenty of time.  Máme spoustu času.
He had plenty of time.  Měl dost času.
Yes, there is plenty of time.  Ano, máme dost času.
But there was fear, plenty of it.  Ale bylo čeho se bát.
Most of the women had plenty of open sores.  A otevřené rány měla většina místních žen.
You'll have a warm bed and plenty of food.  Budete mít teplou postel a dostatek jídla.
And now to be told he had plenty of time .  A teď mu ještě řekla, že má spoustu času...
Seems to me, he's the only one with plenty of time on his hands.  Zdá se mi, že jedině on nemá do čeho píchnout.
An hour and a half until it gets dark, plenty of time.  Půldruhé hodiny do setmění, spousta času.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplenum   plenum chamber   pliers   plotter   plough   ploughed   ploughing   plover