Nainstalujte si:
       

Překlad pledge


pledge = slib; záruka; slibovat; slíbit; přípitek; ručení; rukojmí; závazek; dát do zástavy (4. p., záruky); zástava (záruka); ručit; připít; zavázat se; důkaz; pouto; zaručit se; zastavit; zdravice; daná jako záruka; rukojemství; ruční zástava; příslib; zaručit
dead pledge = ruční zástava; mrtvá zástava; sign the pledge = slíbit (zvláště abstinenci);
take the pledge = slíbit (zvláště abstinenci);

Překlad pledge z webu:
A pledge of faith to one another.  Slib věrnosti jeden druhému.
I give you my pledge and what do you give me?  Já ti záruku poskytuju, a co mi poskytneš ty?
Please call whomever you wish to pledge some of your securities.  Buď tak laskav a zavolej někomu, ať ti proplatí tvoje cenné papíry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplenipotentiary   plenty   plenum   plenum chamber   pliers   plotter   plough   ploughed