Nainstalujte si:
       

Překlad pleasures


pleasures = potěšení; radovánky; plisovat (sežehlit záhyby)
worldly pleasures = světské radosti; světské radovánky;

Překlad pleasures z webu:
The simple pleasures of military life.  Prostá potěšení vojenského života.
But such punnish pleasures were few.  Ale na podobná potěšení libá jejímu oku narazily zřídka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpledge   plenipotentiary   plenty   plenum   plenum chamber   pliers   plotter   plough