Nainstalujte si:
       

Překlad pleasure


pleasure = potěšení; příjemný; rozkoš (tělesná); radost; libost (příjemnost); zábava; přání; vůle; příjemnost; zalíbení; požitek; pochoutka; půvab; líbit se; působit radost; zavděčit se; posloužit; působit rozkoš; užívat rozkoší; rozhodnutí; bavit se; zábavní
at pleasure = podle libosti; dle libosti (příjemnosti);
childish pleasure = dětinská radost; dětská radost;
give pleasure = těšit; dát potěšení; dávat potěšení;
with pleasure = s radostí; velmi rád (s potěšením); milerád; ochotně; podle libosti;

Překlad pleasure z webu:
Pleasure thoughts.  Potěšené myšlenky.
His pleasure faded.  Jeho nadšení opadlo.
It is pleasure to wear.  Je radost ho nosit.
It is a pleasure to work with you.  S vámi je radost pracovat.
It was not a pleasure cruise.  Projížďka to nebyla.
He seemed to get no pleasure from it.  Působil dojmem, že z toho nemá žádnou radost.
I swam slowly between the moored pleasure boats.  Pomalu jsem plaval podél zakotvených sportovních lodí.
He remembered how he had used a pleasure ring.  Vzpomněl si, jak použil pomocného kroužku.
He visited us once or twice which was no pleasure at all.  Navštívil nás jednou nebo dvakrát a žádnou radost nám tím neudělal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpleasures   pledge   plenipotentiary   plenty   plenum   plenum chamber   pliers   plotter