Nainstalujte si:
       

Překlad pleased


pleased = rád; potěšený; spokojený; rád vás poznávám
be pleased = být potěšený; být potěšený, že; být potěšen; těšit se;
we're pleased = jsme rádi; jsme potěšeni; máme radost;

Překlad pleased z webu:
Pleased ta meetcha, kid.  Těší mě.
This pleased him.  To ho potěšilo.
It had pleased her.  Ta se ji líbila.
I believe it pleased her.  Věřím, že ji to potěšilo.
I thought you'd be pleased to see me.  Myslel jsem, že mě uvidíš rád.
She shut the door, feeling pleased with herself.  Zavřela dveře, potěšená sama sebou.
Ernie with the keys was not pleased with my tardiness;  Ernie s klíči neměl z.
I read it again and was quite pleased with myself.  Znovu jsem si ho přečetl a téměř se nadmul pýchou.
Her chin went up a little, and that pleased me.  Pozvedla mírně bradu a to mě potěšilo.
Dunross grinned and she was glad that her news pleased him.  Dunross se zakřenila ona byla ráda, že ho ta zpráva potěšila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpleasure   pleasures   pledge   plenipotentiary   plenty   plenum   plenum chamber   pliers