Nainstalujte si:
       

Překlad please


please = prosím (5. p.); potěšit; těšit; líbit se; působit potěšení; uspokojit; udělat radost; rozradovat; být příjemný; ráčit (chtít); chtít (ráčit); uznat za vhodné; poslužte si; vyhovět; zachovat se; prosím vás; zavděčit se (3. p.); lahodit
as you please = jak chceš;
hard to please = vybíravý;
if you please = račte, prosím; be anxious to please = snažit se vyjít vstříc;

Překlad please z webu:
Please no.  Prosím ne.
No, please no!  Ne, prosím, ne!
Would it please you?  Nebavilo by tě to?
It does not please me.  Mně se to ale nelíbí.
If you are hungry, please press it.  Stiskl knoflík a čekal.
Why, my girdle, may it please you, my lord!  Coby, s dovolením jen opasek, můj pane!
Why would she not seek to please him?  Tak proč by se neměla snažit se mu zalíbit?
I would have kept them apart - please excuse me.  Raději bych je držel od sebe - odpusťte mi, ale já mu nevěřím.
If any fault exists, it's because of me, please excuse me.  Odpustím, řekl.
There's no doubt, she told herself hastily, it doesn't please him.  Není pochyb, řekla si vzápětí, jeho to netěší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpleased   pleasure   pleasures   pledge   plenipotentiary   plenty   plenum   plenum chamber