Nainstalujte si:
       

Překlad pleading


pleading = obhajoba (u soudu); prosba; přelíčení (soud); proces (soud); pře (soud); soudní zápis; prosebný; naléhavý; úpěnlivý; soudní pře; soudní proces; přednes stran u soudu; hájící (před soudem); hájící se (před soudem); podání; písemná obžaloba
frivolous pleading = bezpodstatný přednes u soudu; bezdůvodný přednes u soudu;
special pleading = uvádění zvláštních nebo nových skutečností; uvádění nových skutečností;

Překlad pleading z webu:
The pleading died out of his voice.  Přestal prosebně naléhat.
Voyles was pleading softly.  Voyles ho tiše přesvědčoval.
But after much pleading the merchant was permitted to ransom himself.  Po mnoha zapřísaháních však kupci dovolili, aby se vykoupil.
But this time the pleading stare doesn't work.  Ale tentokrát prosebný pohled nezabral.
Nor was this any time to be pleading his innocence;  Jenže nebyl ani čas na to, aby ji přesvědčil o své nevině;
His reaction was to catch my eye with a pleading gaze.  Zareagoval tak, že ke mně vyslal úpěnlivý pohled.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplease   pleased   pleasure   pleasures   pledge   plenipotentiary   plenty   plenum