Nainstalujte si:
       

Překlad platform


platform = platforma; plošina (terasa); pódium; plochá střecha; rampa (řečniště); nástupiště; terasa; půdorys; řečniště; program strany (platforma, polit.); peron; tribuna; stupínek; báze; základna; mluvit na tribuně; dát na stupínek; řečnická tribuna; program
attendant's platform = obsluhovací plošina; plošina pro obsluhu;
baffle platform = dno podjezí; opevnění za vývarem;
body platform = plošina nástavby; podlaha karoserie;
covered platform = nástupiště kryté; kryté nástupiště; nástupiště; nástupiště;

Překlad platform z webu:
He stood on the platform and scanned his fellowtravellers critically.  Postával na nástupišti a obhlížel kritickým okem spolucestující.
Mariko bowed and faced the platform again.  Mariko se uklonila a znovu se obrátila k pódiu.
At last he stepped back from the platform edge, shuddering.  Po delší době couvl od kraje a chvěl se.
The mystif stared down at the marks on the platform at its feet.  Mystif civěl na značky na peróně u svých nohou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplatform truck   plating   player   plead   pleading   please   pleased   pleasure