Nainstalujte si:
       

Překlad plate


plate = plát (deska); tabule (skla); brnění (pancíř); plotna (plát, deska); miska (též při sbírce); tabulka (se jménem, nápisem, číslem); pancíř; patro (umělého chrupu); nádobí
accumulator plate = deska akumulátoru; akumulátorová deska;
anchor plate = kotevní deska; základová deska; ocelová dlaždice;
anode plate = deska anody; anodová deska;
armour plate = pancéřový plech; pancéřová deska;
backing plate = opěrná deska;

Překlad plate z webu:
Plate after plate went away untasted.  Mísa za mísou šla ze stolu, aniž z jediné něco okusil.
One plate was enough for me.  Mně jeden talíř stačil.
The brass plate read:  Na bronzové destičce si přečetl:
Malcolm pushed his plate away.  Malcolm odstrčil talíř od sebe.
He could see the plate but not the number.  Viděl tabulku, ale nikoliv číslo.
She stood and pulled a plate from the cabinet.  Vstala a vytáhla z kredence talíř.
He'd eat out of a dirty plate somebody else had used.  Klidně by se najedl ze špinavého talíře po někom, usmál jsem se.
Avery sat across the table with a plate of shrimp.  Avery přisedl ke stolu s talířem garnátů.
They passed the two men carrying a covered plate of sandwiches.  Minuli dva muže nesoucí talíř sendvičů zakrytých ubrouskem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplate glass   platform   platform truck   plating   player   plead   pleading   please