Nainstalujte si:
       

Překlad plastic


plastic = plast (umělá hmota); plastový (výrobek ap.); plastický (trojrozměrný ap.); umělá hmota; tvárný; umělý; výtvarný; plastikový (výrobek ap.); z umělé hmoty; igelitový; nepřirozený; neskutečný; tvůrčí; tvořivý; poddajný; přizpůsobivý; syntetický; igelit
cellular plastic = lehčený plast; lehčená plastická hmota; expandovaná plastická hmota;
expanded plastic = expandovaný plast; expandovaná plastická hmota; lehčená plastická hmota;
foamed plastic = pěnový plast; pěnová plastická hmota; lehčený plast;

Překlad plastic z webu:
Plastic owls.  Sovy z umělé hmoty.
No plastic bags for this shop.  V jeho krámě neexistovaly igelitové tašky.
A vessel's plastic rim touched his lips.  Plastický okraj šálku se dotkl jeho rtů.
Chia heard the plastic case crack.  Chia slyšela praskání plastového krytu.
She tossed me a plastic cigarette lighter.  S tímhle na ně jdeme?
All of the others are plastic castings.  Všechny ostatní jsou odlitky z plastu.
He scratched the animal behind its plastic hood.  Poškrábal zvíře za jeho plastikovou čapkou.
She yawned and sank lower into the plastic chair.  Zívla a sklouzla níž na plastové židli.
She opened the folder and removed the covering plastic sheet and mat.  Bylo to příjemně malé, ale mělo to silu.
He reached into his shirt pocket, and withdrew a plastic baggie.  Sáhl do kapsičky na košili a vytáhl plastikový sáček.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplastic material   plasticizer   plastics   plate   plate glass   platform   platform truck   plating