Nainstalujte si:
       

Překlad plasma


plasma = plazma; plazmový (vysoce ionizovaný); protoplazma; urychlovač plazmatu
arc plasma = iontové plazma; plazma oblouku;
blood plasma = krevní plazma; krevní plasma;
equilibrium plasma = rovnovážná plazma; rovnovážné plazma; optically thin plasma = opticky tenká plazma;

Překlad plasma z webu:
Voltage steady on plasma trigger.  Plazmový spouštěč pod napětím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplaster   plaster of Paris   plasterboard   plastering   plastic   plastic material   plasticizer   plastics