Nainstalujte si:
       

Překlad plantation


plantation = plantáž (sad); sadba; kolonizace; usídlení; sad; osada (kolonie, hist.); kolonie (osada, hist.); háj; lesík; kultura; sázení; plantážový; plantážnictví; pěstování; vysázení; osázení; zasadil
rubber plantation = gumovníková plantáž; kaučuková plantáž;

Překlad plantation z webu:
Downwind sides of old dunes provided the first plantation areas.  První sadební plochy se zrodily na závětrných stranách starých dun.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplasma   plaster   plaster of Paris   plasterboard   plastering   plastic   plastic material   plasticizer