Nainstalujte si:
       

Překlad plans


plans = plánuje; výkresy; rostlina
elaborate plans = promyšlené plány; dobře vypracované; unitary development plans = plány jednotného rozvoje; disapproval of building plans = zamítnutí stavebních plánů;

Překlad plans z webu:
Plans for what?  Plán na co?
The plans are wrong, sir.  Ty plánky jsou špatné, pane.
What're your plans this afternoon?  Co plánuješ na dnešní odpoledne?
Do you have plans for dinner?  Máte nějaký plán na večeři?
That is where he plans to take it.  On ji tam přece chce donést taky.
He inquired about my dinner plans for the evening.  Chtěl vědět, jestli už mám něco dohodnutého na večeři.
It's obvious the kid has no plans to talk anytime soon.  Je jasné, že kluk nehodlá hned tak promluvit.
He had begun to have ideas and plans of his own.  Začal uplatňovat své vlastní nápady a plány.
We will not be able to carry out our plans after all.  Naše plány jsou zmařeny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplant   plantation   plasma   plaster   plaster of Paris   plasterboard   plastering   plastic