Nainstalujte si:
       

Překlad plaintiff


plaintiff = žalobce (navrhovatel, civilní); navrhovatel (civilní); žalující (strana); žalující strana; naříkavý
counsel for the plaintiff = právní zástupce žalující strany;

Překlad plaintiff z webu:
Didn't know a plaintiff from a defendant.  Nepoznal žalobce od obhájce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplane   planer   planing   plank   planner   planning   plans   plant