Nainstalujte si:
       

Překlad plain


plain = rovina; prostý; jednoduše a prostě
alluvial plain = luh; naplavenina; údolní niva; inundační území; aluviální rovina;
condenser plain = rovný chladič; Liebiaův chladič;
flood plain = luh; údolní niva;
seed-free plain = vyčeřená sklovina; sklovina prostá bublin;

Překlad plain z webu:
Plain coco?  Obyčejné kakao?
Just plain wrong.  Naprosto a definitivně mylné.
And a plain shirt.  A jednobarevnou košili.
His error was plain enough.  Dopustil se prostinké chyby.
Is my language not plain enough?  Copak nemluvím jasné?
He was, by contrast, a plain man:  On byl naopak jednoduchý člověk;
I scrubbed my teeth with the plain brush.  Vyčistila jsem si zuby bez pasty.
From here she could see the shadowhaunted plain below.  Odsud viděla na pláň dole.
Other lights had come on down on the plain beneath the cliffs:  Dole na planině pod skalnatými srázy se objevila další světla:
He'd asked the senior pair to turn up in plain clothes.  Starší pár požádal, aby se převlékl do civilu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplaintiff   plane   planer   planing   plank   planner   planning   plans