Nainstalujte si:
       

Překlad plague


plague = mor; zamořit; zamoření; trápení (zlořád); trápit; rána; pohroma; soužit; zlořád; nakazit morem; epidemie; nákaza; záplava; soužení; trampota; otrava; zasáhnout pohromou; otravovat; množství; trýznit; morový; epidemický; morem nakazit; sužoval
bubonic plague = dýmějový mor; černý mor;
red plague = růže (nemoc, rudá skvrna na kůži); rudá skvrna na kůži;

Překlad plague z webu:
Plague had claimed his children.  Mor si vyžádal jeho děti.
There's a plague of rats!  Ve městě je krysí pohroma!
Miggs was going to plague her from the grave.  Miggs ji hodlá trápit i z hrobu.
We'd not want your shade to plague us.  Nechceme, aby nás soužil tvůj stín.
Bit of luck there already being a plague of rats here, eh?  Při troše štěstí už tady byla krysí pohroma, ne?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplain   plaintiff   plane   planer   planing   plank   planner   planning