Nainstalujte si:
       

Překlad placed


placed = umístil; umístěný; uspořádaný; nacházet se; umístěný v
be placed = být umístěn; umístit se (v dostizích);
centrally placed = středově umístěný; umístěný ve středu;

Překlad placed z webu:
Placed it on my desk.  Položil mi ho na stůl.
He placed his finger to his lips.  Přiložil prst ke rtům.
Jonat had placed his defenders well.  Jonat své obránce rozmístil dobře.
Cushions had been placed carefully.  Podušky byly pozorně rozmís­těny.
A tin container was placed beside him.  Vedle něho ležel plechový kastrůlek.
On the way back he placed his hand on her shoulder.  Mám přítele.
The guard then hung up and placed a second call.  Strážný zavěsil a vytočil druhé číslo.
She stared at the receiver, then quickly placed it on the phone.  Upřeně hleděla na sluchátko a pak je rychle položila.
Stimer went after him, wisely using the ladder placed there.  Stirner ho následoval, ale on moudře použil žebříku.
They will be absorbed by the spell that was placed there.  Vstřebá je kouzlo, které ji drží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplacement   plague   plain   plaintiff   plane   planer   planing   plank