Nainstalujte si:
       

Překlad place to


place to = místo k (3. p.); přiložit; zatknout
give place to = udělat místo; ustoupit (udělat místo);

Překlad place to z webu:
No place to jog.  Není kde se tu proběhnout.
A wonderful place to hide.  Perfektní místo.
Give her a place to go.  Dej jí šanci.
It was a marvelous place to hide.  Byl to skvělý úkryt.
It was as good a place to start as any.  Napadlo ho, že by mohl začít tady.
Can you think of a safer place to be?  Napadá tě snad nějaké bezpečnější místo?
He's a whiz for following money from place to place.  Je to machr na sledování pohybu peněz.
He couldn't steal it because there was no place to run.  Tady přece nemůže krást, vždyť tu není kam utíkat.
I had a cigarette and a girl and a place to sleep.  Mám cigaretu a holku a místo, kde se můžu vyspat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplaced   placement   plague   plain   plaintiff   plane   planer   planing