Nainstalujte si:
       

Překlad place in


place in = místo v; uspořádat; umístit to na (4. p.)
take place in = konat se v; odehrát se v; odehrávat se v; probíhat;

Překlad place in z webu:
Amazing place in there.  Je to úžasný místo.
It took place in a restroom.  Místem setkání byl záchod.
His shopping took place in utter silence.  Nákup se odbýval v naprostém tichu.
Graham felt a cold place in his stomach.  Grahama lehce zamrazilo.
The man returned to his place in the circle.  Muž se vrátil na svoje místo v kruhu.
I won't have talk of that place in this house.  V mém domě se o tom místě nebudou vést žádné řeči.
And you two have a plan in place in case he does screw up.  Vy dva připravte plán pro případ, že to zkazí.
She was a real bitch and kept the place in an uproar.  Byla to ale hrozná potvora a vyvolá­vala pořád zmatky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplace of business   place to   placed   placement   plague   plain   plaintiff   plane