Nainstalujte si:
       

Překlad pivot


pivot = čep (otočný); střed (přen.); otáčet se; střední útočník (sport.); otáčet; točit; točit se; otáčet se na čepu (otočném); kolík (čep, otočný); osa (přen.); ústřední bod (stěžejní); opatřit čepem (otočným); jádro; obrátka; pivotman; záviset; bod; patní čep
axle pivot = čep hřídele nápravy; čep kola;
drag pivot = vlečný čep; svislý čep;
link pivot = ložisko řídicí tyče; otočný čep řídicí tyče;
steering pivot = rejdový čep; svislý čep; čep řízení; svislý čep kola; osa řízení; čep řízení; čep satelitu;

Překlad pivot z webu:
He pivoted the rifle around.  Otáčel kolem dokola puškou.
Then the aircraft pivoted.  Pak se letoun otočil kolem své osy.
His old legs and shoulders pivoted with the swinging of the pulling.  Staré nohy a ramena se mu přitom otáčely sem a tam jako obrtlík.
The pilot brought it in from aft, then pivoted to fly sideways.  Pilot se přiblížil od zádi, pak se stočil kolem své osy a letěl bokem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplace   place in   place of business   place to   placed   placement   plague   plain