Nainstalujte si:
       

Překlad pipette


pipette = pipeta; úzká tuba s oběma konci otevřenými; násoska; pipetka; pipetovat; potrubí
draw-off pipette = odsávací pipeta; odtahovací pipeta; blood diluting pipette = melanžér;
pipework   piping   piracy   pissed   pistol   piston   pitch   pitting