Nainstalujte si:
       

Překlad pipes


pipes = vedení; dudy (hud. nástroj); potrubí; pipetka
agricultural pipes = trativodky; drenážní trubky;

Překlad pipes z webu:
Pipes go directly from it and down through the ice.  Potrubí mířila přímo k němu a dolů pod led.
The pipes thunk.  Chrastí v potrubí..
The bronze pipes dripped with corrosion.  Bronzové roury byly zašlé věkem.
Lots of smaller pipes hung near the ceiling.  Pod stropem viselo několik slabších potrubí.
The water in the pipes wasn't all that cool.  Voda nebyla příliš studená.
He turned his attention to the pipes again.  Pak svou pozornost obrátil zpět k trubkám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpipette   pipework   piping   piracy   pissed   pistol   piston   pitch