Nainstalujte si:
       

Překlad pipe-line


pipe-line = naftovod (dálkový); plynovod (dálkový); přísun (trvalý, přen.); trvalý přísun; potrubí; dopravovat potrubím; vést potrubím; potrubní; dálkové potrubí; šeřík
pack of pipe-line = obsyp potrubí;
pipes   pipette   pipework   piping   piracy   pissed   pistol   piston