Nainstalujte si:
       

Překlad pilot lamp


pilot lamp = kontrolka (na přístrojové desce); žárovka signální; kontrolka (na přístrojové desce)
switch with pilot lamp = spínač s orientační žárovkou;
pinch   pinion   pintle   pipe fitting   pipe-line   pipes   pipette   pipework