Nainstalujte si:
       

Překlad pillar


pillar = pilíř; sloup; podpěra; ohradník; opora; podepřít pilíři; být podepřen pilířem; stojan; celina; nožka; sloupek karoserie; pilířový; horninový masiv; karoserie; podpora; sloupek; spínací stojan; schránka na dopisy
body pillar = sloupek karoserie; karosériový sloupek;
bottom pillar = jámový ohradník; jámový ochranný pilíř;
centre pillar = střední sloupek; sloupek mezi předními a zadními dveřmi; B-sloupek;
distribution pillar = rozvodný sloup; sloup rozvodný;

Překlad pillar z webu:
The pillar looked sound enough.  Pilíř vypadal dost pevně.
Langdon pointed to the pillar on the left.  Langdon ukázal na levý pilíř.
A column of smoke by day, a pillar of fire by night.  Kouřový sloup za dne, ohnivý sloup za noci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpilot   pilot lamp   pinch   pinion   pintle   pipe fitting   pipe-line   pipes