Nainstalujte si:
       

Překlad pigeon


pigeon = holub; holubice; ošidit; trouba; moula; napálit; podvést; holoubek; napálený člověk; holubí; holub skalní; práskač; granát (nerost)
clay pigeon = asfaltový holub; hadr; onuce; bezmocný ubožák;

Překlad pigeon z webu:
A pigeon handler came out of the building to meet him.  Z domu mu vyšel naproti holubář.
She watched a pigeon walk around beneath the motor homes and boats.  Pozorovala holuba, který pochodoval mezi karavany a čluny.
I'll send a carrier pigeon to ask safe conduct from him.  Požádám ho zprávou po holubovi, aby ti umožnil bezpečný průjezd.
I sent a message by pigeon secretly at dawn!  Za svítání jsem tajně poslal holuba se zprávou!
Send it by runner and confirm it by carrier pigeon tomorrow.  Pošli ji po běžci a potvrď ji poštovním holu­bem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpigment   pigtail   pile-up   pillar   pilot   pilot lamp   pinch   pinion