Nainstalujte si:
       

Překlad picture


picture = obraz (též televizní); malba; obrázek; zobrazení; portrét; fotografie; malovat; zobrazit; vyobrazit; popsat; vylíčit (zobrazovat); věrná kopie; maska; líčit (zobrazovat); zobrazovat; představovat (zobrazovat); vyobrazení; věrná podoba; zosobnění; báseň
big picture = velký obraz; širší obraz; velká podívaná; hlavní film (v programu kina);
harsh picture = tvrdý obraz; velmi kontrastní obraz;
moving picture = film (pohybující se obrázky); filmový;
pen picture = kresba perem; jasný popis; měkký obraz;

Překlad picture z webu:
Picture postcards of the cathedral suddenly became immensely valuable.  Pohlednice s obrázkem katedrály náhle získaly nesmírnou cenu.
A picture box?  Obrázková skříňka?
Then the picture appeared.  Objevil se obraz.
He put the picture down.  Položil obrázek na místo.
Do we have a picture of him?  Máme jeho fotografii?
It was daylight in the picture again.  Na obraze byl opět den.
I want you to form a picture in your mind.  Chci, aby sis něco představila.
I'm just trying to get a clear picture of the situation.  Jen si chci celou situaci ujasnit.
But he stood in the open, an outward picture of calm.  Ano, řekl, když viděl šokv jeho očích.
The financing was still on but for only one picture at a time.  Dohoda o úvěru platí, ale zatím vždycky pouze na jeden film.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpicture tube   piece   pig iron   pigeon   pigment   pigtail   pile-up   pillar