Nainstalujte si:
       

Překlad picture tube


picture tube = obrazovka; televizní obrazovka;
colour picture tube = obrazovka barevná; barevná obrazovka;
piece   pig iron   pigeon   pigment   pigtail   pile-up   pillar   pilot