Nainstalujte si:
       

Překlad pickling


pickling = nakládání (do octa); nakládající; moření; odrezovač; mořicí; dekapování; piklování; piklovací; paklíč
acid pickling = kyselé moření; moření v kyselinách;
pickup   pickup truck   picture   picture tube   piece   pig iron   pigeon   pigment