Nainstalujte si:
       

Překlad picking


picking = vybírání; sbírání; vybírá si; sklízení; přebírání; potěrání; nopování; oštipování; shromažďování; zbytky od jídla; sledování; přebírající; dlabající; dobírající; ďobající; sbírající; zachycení; prohozní; paběrky; vychystávání; píchání; klování; podávání
hand picking = přebírání ruční; ruční přebírání;
order picking = shromažďování objednávek; kompletování objednávek (zbožím ze skladu);
sheet picking = přísavné zavedení formulářů; přísavné zvedání formuláře;

Překlad picking z webu:
Picking her way carefully, she walked in.  Opatrně vešla.
I'm picking up some instability.  Já jenom že je nestabilní.
Are you picking that up?  Zabíráme to?
Not much fun picking up the pieces.  Z odklízení zbytků žádná legrace nekyne.
They knew you were picking up on this stuff?  Věděli, že víš, o co jde?
They circled us again without picking us up.  Obepluli nás opět, aniž nás zjistili.
I'll get my things, he said, picking up the tapes.  Vezmu si své věci, řekl a sbíral pásky.
I'd finally seen a worse job than picking cotton.  Nakonec jsem byl svědkem ještě horší prá­ce, než bylo česání bavlny.
And how come you know so much about picking locks?  Jak je to možné, že toho tolik víš o otvírání zámků?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpickling   pickup   pickup truck   picture   picture tube   piece   pig iron   pigeon