Nainstalujte si:
       

Překlad piano


piano = klavír; piano (hud.); klavírní; piano; pianový; pianová harmonika
grand piano = klavír; piano;
upright piano = pianino (hud.); klavír; play the piano = hrát na piáno;

Překlad piano z webu:
The piano was now playing, and the choir was standing.  Kdosi hrál na piano a pěvecký sbor stál kolem.
Larch walked behind the piano and through the only open door.  Larch obešel piano zezadu a vkročil do jediných otevřených dveří.
He left her at the piano and went up to take his shower.  Nechal ji u piana a odešel se nahoru vysprchovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpick-up   picker   picking   pickling   pickup   pickup truck   picture   picture tube